Informace o novinkách

Klasifikace přepěťových ochran

2022-05-16
SPDje nepostradatelným zařízením v ochraně elektronických zařízení před bleskem. Jeho funkcí je omezit okamžité přepětí vstupující do elektrického vedení a vedení přenosu signálu v rozsahu napětí, který zařízení nebo systém vydrží, nebo vybít silný bleskový proud do země. k ochraně chráněného zařízení nebo systému před šokem.
Podle principu práce
Podle principu svého fungováníSPDlze rozdělit na typ spínání napětí, typ s omezením napětí a typ kombinace.
â‘‘ přepínání napětí SPD. Představuje vysokou impedanci, když nedochází k přechodnému přepětí. Jakmile zareaguje na bleskové přechodné přepětí, jeho impedance se náhle změní na nízkou impedanci, což umožní průchod bleskového proudu, známého také jako „zkratový spínač SPD“.
„typ omezení tlaku“.SPD. Když nedochází k okamžitému přepětí, jedná se o vysokou impedanci, ale s nárůstem rázového proudu a napětí se bude jeho impedance dále snižovat a jeho proudově-napěťová charakteristika je silně nelineární, někdy nazývaná "svorkový SPD".
(3) Kombinované SPD. Skládá se z komponent typu spínání napětí a komponent typu omezování napětí, které mohou zobrazovat charakteristiky typu spínání napětí nebo typu omezujícího napětí nebo obojí, což závisí na vlastnostech použitého napětí.