Informace o novinkách

Těžký! Vydány nové předpisy pro řízení jakosti a bezpečnosti energetických zařízení

2022-04-21

S rozvojem čínského energetického průmyslu zrychlil svůj růst průmysl výroby energetických zařízení. V situaci nadměrné kapacity, rostoucích nákladů a stále tvrdší konkurence na trhu však některé podniky soutěží za nízké ceny a nízkou kvalitu, ořezané a nekvalitní zboží, aby získaly nezákonné zisky, což má za následek havárie týkající se kvality a bezpečnosti energetických zařízení a vážně poškozující spolehlivé dodávky energie.


Státní správa tržního dozoru, dozorčí komise státního majetku a správní komise Státní rady a Státní energetické správy vydaly 6. dubna směrná stanoviska Komplexní posilování řízení jakosti a bezpečnosti výrobků energetických zařízení (dále jen Guiding Opinions), která navrhla důrazně prosazovat modernizaci řídících kapacit v oblasti energetických zařízení a podporovat kvalitní rozvoj průmyslu energetických zařízení.


Aby bylo možné aktivně implementovat novou strategii energetické bezpečnosti, komplexně posílit řízení kvality a bezpečnosti produktů energetických zařízení, účinně standardizovat pořadí trhu s energetickými zařízeními a účinně zajistit bezpečný a stabilní provoz energetické soustavy, předložila hlavní stanoviska čtyři základní principy: orientace na problém, koordinace oddělení, zmocnění k datům a sociální správa.


Návod jasně říká:


Zaměříme se na produktové obory vodiče a kabely, transformátory, rozvaděče, kombinované spotřebiče, odpojovače, jističe, fotovoltaické střídače a slučovací skříně s častými problémy s kvalitou a bezpečností a budeme se snažit předcházet systematickým, regionálním a průmyslovým rizikům kvality a bezpečnosti.


Pokyny také uvádí pět opatření k dalšímu posílení dozoru nad kvalitou a bezpečností, včetně posílení dozoru nad kvalitou energetických zařízení, účinného předcházení bezpečnostním haváriím energetických zařízení, zavádění klasifikovaného řízení rizik jakosti a bezpečnosti energetických zařízení, provádění sledovatelnosti kvality a bezpečnosti energetických zařízení. vybavení a posílení sdílení informací a koordinace dohledu.


Je zdůrazněno, že příslušné průmyslové organizace a klíčové uživatelské podniky se vyzývají, aby využívaly internet věcí, velká data, umělou inteligenci a další technologie k vybudování platformy pro monitorování rizik kvality a bezpečnosti energetického zařízení, komplexně shromažďovaly informace o rizicích při výrobě energetických zařízení, zásobování, instalace, provoz, upstream a downstream trhy a veřejné mínění, a efektivně se propojit s dynamickým dohledem, řízením a dispečinkem kvality a bezpečnosti průmyslových výrobků.

Předchozí:

Co je DC SPD?

další:

Žádné novinky