Informace o novinkách

Šíření bleskové vlny

2023-04-19


Elektrický sítě jsou nízkofrekvenční a v důsledku toho dochází k šíření napěťové vlny okamžitý vzhledem k frekvenci jevu: v kterémkoli bodě a vodič, okamžité napětí je stejné.

Blesková vlna je vysokofrekvenční jev (několik set kHz až MHz):

1. The blesková vlna se šíří podél vodiče určitou rychlostí vzhledem k četnost jevu. Jako výsledek, v každém daném okamžiku, napětí nemá ve všech bodech média stejnou hodnotu (viz obr. 1).


Obr. 1 – Šíření bleskové vlny v a. Obr dirigent


1. A změna média vytváří fenomén šíření a/nebo odrazu vlna v závislosti na:

2.1 rozdíl impedance mezi dvěma médii;

2.2 frekvence progresivní vlny (strmost doby náběhu v případě a puls);

2.3 délka média.

V případě totálního odrazu v zejména hodnota napětí se může zdvojnásobit.


Příklad: případ ochrany ze strany SPD

Modelování jevu aplikovaného na bleskovou vlnu a testy v laboratoři ukázaly že zátěž napájená 30 m kabelu chráněného proti proudu SPD při napětí Up udržuje v důsledku odrazových jevů maximální napětí 2 x Up (viz obr. 2). Tato napěťová vlna není energetická.


Obr. 2 – Odraz bleskové vlny při zakončení kabelu


Nápravné opatření

Z tři faktory (rozdíl impedance, frekvence, vzdálenost), jediný kterou lze skutečně ovládat, je délka kabelu mezi SPD a náklad, který má být chráněn. Čím větší je tato délka, tím větší je odraz.

Obvykle u přepěťových čel v budově jsou odrazové jevy významné od 10 m a může zdvojnásobit napětí od 30 m (viz obr. 3).

To je nutné nainstalovat druhý SPD v jemné ochraně, pokud je délka kabelu přesahuje 10 m mezi vstupním koncovým SPD a zařízením, které má být chráněno.


Obr. 3 – Maximální napětí na konci kabel podle jeho délky k čelu dopadajícího napětí =4kV/us

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept