Informace o novinkách

Ochrana před bleskem - Systém ochrany elektroinstalace

2023-02-07

Hlavním cílem elektro systém ochrany instalace je omezit přepětí na hodnoty, které jsou přijatelné pro zařízení.

Ochrana elektrické instalace systém se skládá z:

=jedno nebo více SPD v závislosti na konfiguraci budovy;

=ekvipotenciální pospojování: kovové pletivo z exponovaného vodivého materiálu díly.


Implementace

Postup pro ochranu elektrických a elektronických systémů budovy je následující.


Vyhledávání pro informaci

=Identifikujte všechna citlivá zatížení a jejich umístění v budově.

=Identifikujte elektrické a elektronické systémy a jejich příslušné místa vstupu do budovy.

=Zkontrolujte, zda se v budově nachází systém ochrany před bleskem nebo v blízkém okolí.

=Seznamte se s předpisy platnými pro budovy umístění.

=Posuďte riziko úderu blesku podle zeměpisné polohy umístění, typ napájení, hustota úderu blesku atd.


Řešení implementace

=Nainstalujte spojovací vodiče na rámy pomocí sítě.

=Nainstalujte SPD do vstupního rozvaděče NN.

=Nainstalujte další SPD do každé podrozdělovací desky umístěné v v blízkosti citlivých zařízení (viz obr. 1).


Obr. 1 – Příklad ochrany rozsáhlé elektroinstalace

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept