Informace o novinkách

Vývoj stejnosměrné pojistky

2022-06-16
Thepojistkabyla vynalezena Edisonem před více než 100 lety k ochraně drahé žárovky. S vývojem The Times chrání pojistky elektrická zařízení před současným přehřátím, vyhýbají se elektronickému zařízení kvůli vnitřnímu selhání způsobenému vážným zraněním.

Když vodičem protéká elektrický proud, vodič se zahřeje, protože existuje určitý odpor. Proud a odpor určují rychlost generování tepla a konstrukce pojistky a její instalace určují rychlost spotřeby tepla. Pokud je rychlost tvorby tepla rovna rychlosti rozptylu tepla, dlouho se neroztaví. Pokud je rychlost produkování tepla větší než rychlost, kterou se rozptyluje, bude se produkovat stále více tepla. Když teplota stoupne nad rozpustnost pojistkyDC pojistkaje odeslána. Takto aDC pojistkafunguje.

Obecná pojistka se skládá ze tří částí: jednou je tavenina, která je jádrem pojistky. Druhá je elektrodová část, obvykle jsou dvě, je důležitou součástí taveniny a zapojení obvodu a musí mít dobrou elektrickou vodivost. Třetí částí je držák. Tavenina pojistky je obvykle tenká a měkká a funkcí držáku je držet taveninu na místě a vytvořit ze tří částí pevný celek pro snadnou instalaci a použití.

DC fuse
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept